راهنمای نگارش مقالات

صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات

مقاله هایی پذیرفته می شوند که ذیل یک از محورهای همایش باشند.
حداکثر حجم مقالات 8000 کلمه و در محیط Word تایپ شده باشد؛
 فایل مقالات از طریق وب سایت همایش ارسال شود؛