اخبار

1398/11/15
با توجه به نزديک شدن برگزاري زمان همايش «معنويت‌هاي نوظهور، شاخصه‌ها و نقدها» سومين جلسه کميته علمي همايش در روز سه شنبه (98/11/15) در محل سالن جلسات پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامي برگزار گرديد.


در ابتداي جلسه دبير اجرايي همايش با ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته تاکنون و اقداماتي که بايد جهت برگزاري هر چه بهتر همايش صورت پذيرد به بحث پرداختند. همچنين در اين جلسه که دبير علمي همايش جناب آقاي دکتر وکيلي که از طريق ويدئو کنفرانس در جلسه شرکت داشتند، جهت برگزاري و سين برنامه همايش پيشنهاداتي ارائه کردند. ساير اعضاء نيز نظرات خود را جهت بهتر برگزار شدن برنامه و همچنين پنل همايش طبق داوري مقالات ارائه نمودند. در پايان جلسه نيز سين برنامه نهايي و پنل‌هاي همايش مشخص گرديد.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !